ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

6Κ/2022: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη με συνολικά 66 θέσεις. Συγκεκριμένα 52 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 6 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Πράσινο Ταμείο (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), 7 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» και 1 θέση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Οι ειδικότητες είναι: Γεωτεχνικοί, Διοικητικοί, Μηχανικοί κ.λπ.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: έως 15/09

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

7Κ/2022: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη συνολικά 3.720 θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Επίσης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3 ετών) στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Οι θέσεις αφορούν Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής και ΔΕ Νοσηλευτικής.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: Από 22/09 έως 10/10

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Δημοτική Αστυνομία: Αναμένεται η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.500 ατόμων που θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα. Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι άνω των 21 ετών για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ, ενώ για τον κλάδο ΔΕ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους. Παράλληλα, οι άνδρες θα πρέπει να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,70μ και οι γυναίκες 1,67μ. Θα ζητούνται ακόμα και ακαδημαϊκά προσόντα, όπως η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας καθώς και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Σε επεξεργασία η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 128 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ τεχνικού/ηλεκτρολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ναυπήγησης, ΠΕ μηχανικών/ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, ΠΕ μηχανικών/μηχανολόγος μηχανικός, κ.α.

ΟΣΕ: Συνολικά 117 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στον Οργανισμό Σιδηροδρομικών Ελλάδος. Οι 90 θέσεις θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ και οι υπόλοιπες 27 μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες θα είναι: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. Ένα απαιτούμενο προσόν είναι οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά.

72 μόνιμοι σε Επιμελητήρια της χώρας: Αναμένεται η προκήρυξη 72 μόνιμων θέσεων σε διάφορα Επιμελητήρια της χώρας. Αφορούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (64 θέσεις), Επιμελητήριο Ημαθίας (2 θέσεις), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (4 θέσεις), Επιμελητήριο Ιωαννίνων (1 θέση) και Επιμελητήριο Σερρών (1 θέση). Θα επιλεχθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής). Οι ειδικότητες κυρίως θα είναι: Διοικητικού, Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Κλητήρες κ.λπ.

8Κ/2022 – 71 μόνιμοι σε έξι Φορείς: Σχέδιο προκήρυξης για 71 μόνιμες θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Θα γίνουν προσλήψεις σε έξι φορείς:

- στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πλήρωση 13 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,

- στον ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,

- στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) - πρώην ΟΑΕΔ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας και

- στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για την πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ κατηγορίας.

error: Content is protected !!