Επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Περιφέρειες ΛΑΠ, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με 100% επιδότηση έως 14.800€, για επιχειρήσεις που συστάθηκαν ή θα συσταθούν από ανέργους 30 έως 45 ετών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συγκεκριμένα, η δράση αφορά σε:

A) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις, με έναρξη δραστηριότητας εντός του 2022. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει κατά την έναρξη της επιχείρησής τους, να ήταν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 έως 45 ετών.

B) Άνεργους ηλικίας 30 έως 45 ετών που έχουν ή μπορούν να εκδώσουν κάρτα ανεργίας και στην συνέχεια να κάνουν έναρξη δραστηριότητας πριν την υποβολή της αιτήσεως.

Οι Επιλέξιμες Περιφέρειες είναι:

 1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 2. Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Ηπείρου
 4. Θεσσαλίας
 5. Δυτικής Ελλάδας
 6. Δυτικής Μακεδονίας

Η επιχορήγηση καλύπτει το 100% των λειτουργικών δαπανών, έως το ποσό των 14.800 € και καταβάλλεται σε 3 δόσεις, ως εξής:

 • 1η δόση 4.000 €, μετά την έγκριση της αίτησης.
 • 2η δόση 5.400 €, μετά τους 6 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης.
 • 3η δόση 5.400 €, μετά τους 12 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις:

 1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 45 ετών (να μην έχουν κλείσει τα 45) κατά την ημερομηνία έναρξής τους στη ΔΟΥ.
 2. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και στη συνέχεια,
 3. Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ (μετά την 01/01/2022 και υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).
 4. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
 5. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Επιλέξιμοι είναι όλοι οι τομείς δραστηριότητας, πλην εξαιρουμένων Κ.Α.Δ. ωστόσο θα δοθεί προτεραιότητα στους τομείς της Ψηφιακής Οικονομίας.

 • Δείτε εδώ τους εξαιρούμενους ΚΑΔ
 • Δείτε εδώ τους ΚΑΔ της Ψηφιακής Οικονομίας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πολύ ευνοϊκό αφού η βασική του υποχρέωση είναι να παραμείνει η επιχείρηση ενεργή (και να διατηρήσει τους ίδιους Κ.Α.Δ.) μόνο για 1 έτος, δηλαδή να μην κλείσει πριν λάβει το ποσό της επιδότησης. Επίσης, οι δικαιούχοι δεν πρέπει να απασχοληθούν με την ιδιότητα του μισθωτού κατά την διάρκεια του προγράμματος και η επιχείρησή τους πρέπει να είναι αποκλείστηκα εντός των επιλέξιμων Περιφερειών, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2022.

error: Content is protected !!