ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοτική Αστυνομία: Αναμένεται η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.264 ατόμων που θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα. Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 30ο για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ, ενώ για τον κλάδο ΔΕ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους. Παράλληλα, οι άνδρες θα πρέπει να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,70μ και οι γυναίκες 1,67μ. Θα ζητούνται ακόμα και ακαδημαϊκά προσόντα, όπως η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας καθώς και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Λοιπό επικουρικό προσωπικό: Στην πρόσληψη 910 ατόμων παραϊατρικού, διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού θα προχωρήσει σε λίγο καιρό το Υπουργείο Υγείας. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΠΕ βιολόγων/ χημικών / βιοχημικών, ΠΕ διοικητικού – λογιστικού, ΤΕ διοίκησης μονάδων υγείας & προνοίας, ΤΕ Εργοθεραπευτων, ΤΕ ιατρικών εργαστήριων , ΔΕ βοηθών φαρμακείου, ΔΕ γενικών καθηκόντων, ΔΕ μαγείρων, ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, ΥΕ γενικών καθηκόντων, ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας κ.λπ.

9Κ/2022: Σε επεξεργασία η προκήρυξη για 173 μόνιμες θέσεις στον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Θα αφορά τους κλάδους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα ζητηθούν κυρίως διοικητικές ειδικότητες και υπάλληλοι γραφείου.

10Κ/2022: Σε επεξεργασία η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 148 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Μηχανολόγοι – Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανοτεχνίτες κ.ά.

ΟΣΕ: Συνολικά 117 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στον Οργανισμό Σιδηροδρομικών Ελλάδος. Οι 90 θέσεις θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ και οι υπόλοιπες 27 μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες θα είναι: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. Ένα απαιτούμενο προσόν είναι οι υποψήφιοι να έχουν γεννηθεί από το 1982 και μετά.

72 μόνιμοι σε Επιμελητήρια της χώρας: Αναμένεται η προκήρυξη 72 μόνιμων θέσεων σε διάφορα Επιμελητήρια της χώρας. Αφορούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (64 θέσεις), Επιμελητήριο Ημαθίας (2 θέσεις), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (4 θέσεις), Επιμελητήριο Ιωαννίνων (1 θέση) και Επιμελητήριο Σερρών (1 θέση). Θα επιλεχθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής). Οι ειδικότητες κυρίως θα είναι: Διοικητικού, Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Κλητήρες κ.λπ.

8Κ/2022: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για 70 μόνιμες θέσεις . Θα γίνουν προσλήψεις σε έξι φορείς:

- στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας

- στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – ΜΤΠΥ για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,

- στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ κατηγορίας και

- στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ κατηγορίας.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: ΕΛΗΞΕ

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

error: Content is protected !!