ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΠΧ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΠ). ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ (Π.Χ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ή ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ).

 

ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ

Πρώτο στάδιο-υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας:
Εκεί κάθε πολίτης που έχει δικαιώματα σε ένα ή περισσότερα ακίνητα (πλήρη κυριότητα, ψιλή, επικαρπία κλπ), έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. 3 αδέλφια έχουν ένα διαμέρισμα εξ αδιαιρέτου με ποσοστό 33,33% ο καθένας). Επίσης η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα και εντός και εκτός σχεδίου, είτε είναι αστικά, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι οικοδομημένα, είτε όχι.

Δεύτερο στάδιο-ανάρτηση προσωρινών δικαιωμάτων:Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων (με τις όποιες παρατάσεις ανά περιοχή δοθούν) θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, που είναι η ανάρτηση των προσωρινών δικαιωμάτων. Εκεί ο κάθε πολίτης θα ενημερωθεί για τα δικαιώματα που έχει σε κάθε ακίνητο, με βάσει φυσικά τα στοιχεία που έχει υποβάλλει στην δήλωσή του. Επίσης θα εξεταστούν ζητήματα νομικής φύσης για τον τρόπο κτήσης των ακινήτων αλλά και τυχόν επικαλύψεις από γειτονικούς ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο ζήτημα θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση με τα συνοδευόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Τρίτο στάδιο-οριστικά δικαιώματα: Αφού παρέλθει και ο χρόνος υποβολής των εντάσεων το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα προβεί στην ανάρτηση των οριστικών δικαιωμάτων που έχει ο κάθε πολίτης επί του κάθε ακινήτου. Και τα οριστικά δικαιώματα θα είναι με βάσει τα στοιχεία των δηλώσεων. Οπότε επανερχόμαστε ξανά στο αρχικό στάδιο και γι’ αυτό βλέπουμε ότι αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο απ’ όλα. Αν κάποιος πολίτης δεν συμφωνεί με τα οριστικά δικαιώματα που έχουν αναρτηθεί στην περιοχή ιδιοκτησίας του ακινήτου του, η διαδικασία προσβολής θα είναι πολύ πιο δύσκολη, χρονοβόρα και με υψηλότερο κόστος. Εξαρτάται βέβαια και από την εκάστοτε περίπτωση, αλλά και από την ισχύουσα νομοθεσία, διότι πάντα έχουμε αλλαγές.
Το σημαντικότερο είναι ότι στο άμεσο μέλλον η δήλωση του κτηματολογίου θα αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο: μεταβίβαση, γονική παροχή, δωρεά, έκδοση οικοδομικής αδείας κλπ.

Με το Εθνικό Κτηματολόγιο, προστατεύουμε την ακίνητη περιουσία μας, και εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. Είναι μία διαδικασία σημαντική, η οποία εκτός από το τεχνικό κομμάτι που απαιτείται για την υλοποίησή της, θα πρέπει να προηγηθεί ένας έλεγχος για τον τρόπο κτήσης των ακινήτων (χρησικτησία κλπ) ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν ζητήματα αμφισβήτησης (ή άλλα θέματα) στο μέλλον.
Επιπροσθέτως είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε, ότι υπάρχει η δυνατότητα (ειδικά για τα γεωτεμάχια που είναι εκτός οικισμού, δηλαδή τα αγροτικά γεωτεμάχια) να δηλωθούν χωρίς να είναι απαραίτητο να συνταχθεί νέο τοπογραφικό, αποφεύγοντας έτσι επιπλέον έξοδα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας αποτυπώνουμε την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου μας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Απλό φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο), με πιστοποιητικό μεταγραφής.

  • Τοπογραφικό διάγραμμα ή εντοπισμός του ακινήτου

  • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

  • Σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί συμβόλαιο, θα πρέπει να γίνει συνεννόηση για την προσκόμιση ή αναζήτηση εγγράφων που αποδεικνύουν την κατοχή του ακινήτου.

error: Content is protected !!