ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΟΣΕ: Συνολικά 120 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στον Οργανισμό Σιδηροδρομικών Ελλάδος.
Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΟΣΕ για τις 90 θέσεις. Οι υπόλοιπες 30 αναμένονται μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες είναι: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. Ένα απαιτούμενο προσόν είναι οι υποψήφιοι να μην υπερβαίνουν το 42 έτος της ηλικίας τους.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 19/12/2022 έως 02/01/2023

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

9Κ/2022: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 173 μόνιμες θέσεις στον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης – e-ΕΦΚΑ. Αφορά τους κλάδους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Διοικητικών γραμματέων.

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 09/01/2023 έως 25/01/2023

10Κ/2022: Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση 148 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.). Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Επιστημών υγείας, Μηχανικών, Πληροφορικής, κ.ά.

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 12/01 έως 27/01/2023

Πυροσβεστικό Σώμα: Αναμένονται οι διαδοχικές προκηρύξεις μέσω του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα περιλαμβάνουν 500 με 700 θέσεις η κάθε μία ώστε να καλυφθούν συνολικά 3.600 θέσεις. Η προκήρυξη θα έχει ηλικιακά κριτήρια και οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μία σειρά από εξετάσεις (1.Αθλητικές δοκιμασίες, 2.Υγειονομικές εξετάσεις, 3.Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες). Η πλειονότητα των θέσεων θα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημοτική Αστυνομία: Αναμένεται η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.264 ατόμων που θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα. Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 30ο για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ, ενώ για τον κλάδο ΔΕ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους. Παράλληλα, οι άνδρες θα πρέπει να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,70μ και οι γυναίκες 1,67μ. Θα ζητούνται ακόμα και ακαδημαϊκά προσόντα, όπως η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας καθώς και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Λοιπό επικουρικό προσωπικό: Στην πρόσληψη 910 ατόμων παραϊατρικού, διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού θα προχωρήσει σε λίγο καιρό το Υπουργείο Υγείας. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΠΕ βιολόγων/ χημικών / βιοχημικών, ΠΕ διοικητικού – λογιστικού, ΤΕ διοίκησης μονάδων υγείας & προνοίας, ΤΕ Εργοθεραπευτων, ΤΕ ιατρικών εργαστήριων , ΔΕ βοηθών φαρμακείου, ΔΕ γενικών καθηκόντων, ΔΕ μαγείρων, ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, ΥΕ γενικών καθηκόντων, ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας κ.λπ.

2Γ/2022 Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Εκδόθηκε η προκήρυξη που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες θέσεις που θα αφορούν τους επιτυχόντες του διαγωνισμού, θα καλύψουν για την επόμενη διετία (2023 – 2024) τις ανάγκες των οργανισμών του δημοσίου σε μόνιμες προσλήψεις. Οι προσλήψεις αφορούν υπουργεία, περιφέρειες, δήμους, οργανισμούς. Σε πρώτη φάση γίνεται ηλεκτρονικά η αίτηση επιλέγοντας τον κωδικό θέσης και έπειτα το ΑΣΕΠ μετά την υποβολή των αιτήσεων καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα συμμετεχόντων κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί. Η εξέταση των μαθημάτων/δοκιμασιών (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα. Η εξεταστέα ύλη είναι επιπέδου πανελλαδικών, αναλυτικά θα την δείτε υπογραμμισμένη μέσα στην προκήρυξη. (σελ. 15-17) Το ΑΣΕΠ δεν προτείνει συγκεκριμένα συγγράμματα για μελέτη.

ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα γνωστοποιούνται εγκαίρως, με ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ.

Οι διορισμοί θα γίνουν σε δύο στάδια. Αφού έχει ολοκληρωθεί ο γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, εκδίδεται δεύτερη προκήρυξη, που αφορά την πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων στην οποία μετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προηγούμενου σταδίου, οι οποίοι καλούνται με την νέα πρόσκληση – προκήρυξη να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας προτιμήσεις θέσεων καθώς και προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες.
Σύμφωνα με την προκήρυξη οι Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών αποτελούν απαραίτητα τυπικά προσόντα για τις αιτήσεις στις προκηρύξεις στην δεύτερη φάση όπου οι επιτυχόντες θα διεκδικήσουν διορισμό.

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: ΕΛΗΞΕ

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

error: Content is protected !!