ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

9Κ/2022: Σε εξέλιξη είναι η προκήρυξη για 173 μόνιμες θέσεις στον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης – e-ΕΦΚΑ. Αφορά τους κλάδους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Διοικητικών γραμματέων.

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: έως 25/01/2023

10Κ/2022: Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση 148 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.). Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Επιστημών υγείας, Μηχανικών, Πληροφορικής, κ.ά.

- Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 12/01 έως 27/01/2023

Πυροσβεστικό Σώμα: Αναμένονται οι διαδοχικές προκηρύξεις μέσω του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα περιλαμβάνουν 500 με 700 θέσεις η κάθε μία ώστε να καλυφθούν συνολικά 3.600 θέσεις. Η προκήρυξη θα έχει ηλικιακά κριτήρια και οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μία σειρά από εξετάσεις (1.Αθλητικές δοκιμασίες, 2.Υγειονομικές εξετάσεις, 3.Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες). Η πλειονότητα των θέσεων θα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημοτική Αστυνομία: Αναμένεται η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.264 ατόμων που θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα. Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 21ο έως το 35ο έτος της ηλικίας τους, για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και, για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής αστυνομίας το 28ο και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 οι γυναίκες και 1,70 οι άνδρες. Θα ζητούνται ακόμα και ακαδημαϊκά προσόντα, όπως η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας καθώς και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Λοιπό επικουρικό προσωπικό: Στην πρόσληψη 910 ατόμων παραϊατρικού, διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού θα προχωρήσει σε λίγο καιρό το Υπουργείο Υγείας. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΠΕ βιολόγων/ χημικών / βιοχημικών, ΠΕ διοικητικού – λογιστικού, ΤΕ διοίκησης μονάδων υγείας & προνοίας, ΤΕ Εργοθεραπευτων, ΤΕ ιατρικών εργαστήριων, ΔΕ βοηθών φαρμακείου, ΔΕ γενικών καθηκόντων, ΔΕ μαγείρων, ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, ΥΕ γενικών καθηκόντων, ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας κ.λπ.

ΟΣΕ: Συνολικά 120 μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στον Οργανισμό Σιδηροδρομικών Ελλάδος.
Έληξε η προκήρυξη του ΟΣΕ για τις πρώτες 90 θέσεις. Οι υπόλοιπες 30 αναμένονται μέσω ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες είναι: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. Ένα απαιτούμενο προσόν είναι οι υποψήφιοι να μην υπερβαίνουν το 42 έτος της ηλικίας τους.

error: Content is protected !!