ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ανακοίνωσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 38 συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι θέσεις είναι:
ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες (33 θέσεις): Παρέχουν υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις των σταθμών του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και έχουν την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία και διαχείριση των σταθμών και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου (3 θέσεις): Διεξάγουν ελέγχους στους επιβάτες προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχή έγκυρου εισιτηρίου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τιμολογιακή πολιτική προϊόντος κομίστρου, στην επιβολή προβλεπόμενου προστίμου σε περίπτωση εξακρίβωσης παράβασης με ταυτόχρονη έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού καθώς και στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού για οτιδήποτε σχετίζεται με τις μετακινήσεις στο δίκτυο, τους κανόνες λειτουργίας και την τιμολογιακή πολιτική.

ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου (2 θέσεις): Διαθέτουν προς πώληση κόμιστρο στο επιβατικό κοινό και ενημερώνουν αυτό. Εξυπηρετούν τους συναλλασσόμενους στα σημεία έκδοσης κομίστρου και ενημερώνουν το κοινό για τις διαδρομές, τα δρομολόγια των συρμών, την ανταπόκριση με άλλα μέσα, την τιμολογιακή πολιτική και τους κανόνες λειτουργίας του δικτύου, είτε προφορικά είτε με την χορήγηση έντυπου υλικού στα εκδοτήρια.

- Δείτε την προκύρυξη εδώ

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 20/02/2023 έως 06/03/2023

ΕΠΟΠ : Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα προκηρύσσει την πλήρωση 2900 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για τον Στρατό Ξηράς (ανδρών – γυναικών).

- Δείτε εδώ το νέο προσοντολόγιο αναφορικά με τα ζητούμενα προσόντα ανά ειδικότητα για προσλήψεις ΕΠΟΠ

Πυροσβεστικό Σώμα: Αναμένονται οι προσλήψεις 3.630 μονίμων θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα, εκ των οποίων οι 3.505 θέσεις εργασίας θα αφορούν προσωπικό Γενικών Καθηκόντων και οι υπόλοιπες 125 προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.
Οι προκηρύξεις θα γίνουν μέσω του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα περιλαμβάνουν 500 με 700 θέσεις η κάθε μία ώστε να καλυφθούν συνολικά 3.630 θέσεις.
Η προκήρυξη θα έχει ηλικιακά κριτήρια και οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μία σειρά από εξετάσεις (1.Αθλητικές δοκιμασίες, 2.Υγειονομικές εξετάσεις, 3.Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες). Η πλειονότητα των θέσεων θα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημοτική Αστυνομία: Αναμένεται η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.264 ατόμων που θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα. Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 21ο έως το 35ο έτος της ηλικίας τους, για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και, για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής αστυνομίας το 28ο και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 οι γυναίκες και 1,70 οι άνδρες. Θα ζητούνται ακόμα και ακαδημαϊκά προσόντα, όπως η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας καθώς και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Λοιπό επικουρικό προσωπικό: Στην πρόσληψη 910 ατόμων παραϊατρικού, διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού θα προχωρήσει σε λίγο καιρό το Υπουργείο Υγείας. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΠΕ βιολόγων/ χημικών / βιοχημικών, ΠΕ διοικητικού – λογιστικού, ΤΕ διοίκησης μονάδων υγείας & προνοίας, ΤΕ Εργοθεραπευτων, ΤΕ ιατρικών εργαστήριων, ΔΕ βοηθών φαρμακείου, ΔΕ γενικών καθηκόντων, ΔΕ μαγείρων, ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, ΥΕ γενικών καθηκόντων, ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας κ.λπ.

2Κ/2023: Αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για 126 μόνιμες θέσεις , όπου οι 35 θέσεις θα είναι Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι 52 μόνιμων θέσεων στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κυρίως πτυχιούχοι πληροφορικής και διοικητικοί ) και 39 θέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

1Κ/2023: Αναμένεται η προκήρυξη 72 μόνιμων θέσεων σε διάφορα Επιμελητήρια της χώρας. Αφορούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (64 θέσεις), Επιμελητήριο Ημαθίας (2 θέσεις), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (4 θέσεις), Επιμελητήριο Ιωαννίνων (1 θέση) και Επιμελητήριο Σερρών (1 θέση). Θα επιλεχθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής). Οι ειδικότητες κυρίως θα είναι: Διοικητικού, Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Κλητήρες κ.λπ.

error: Content is protected !!