ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 75% και έως 25.000€


Από 12/06/2023 ξεκινάνε οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023.
Όσοι ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν την κατοικία τους και να επιδοτηθούν γι αυτό, θα πρέπει να κινηθούν κατάλληλα διότι χρειάζεται αρκετή προετοιμασία!


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) Κριτήρια αξιολόγησης
Δεν υφίσταται ως κριτήριο αξιολόγησης, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Οι αιτήσεις θα εντάσσονται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, αποκλειστικά βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης:

  Α) Εξοικονόμηση Ενέργειας ανά Κόστος Παρεμβάσεων
  Β) Υφιστάμενη Ενεργειακή Κατηγορία
  Γ) Δημοτική Κοινότητα κατοικίας
  Δ) Παλαιότητα κατοικίας
  Ε) Οικογενειακό Εισόδημα
  Ζ) Άλλα Κοινωνικά κριτήρια (ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκή Οικογένεια, Πολυτεκνική Ιδιότητα)


2) Ποσοστό Επιδότησης
Το ποσοστό επιδότησης θα ξεκινάει από 40% και θα φτάνει έως 75%, ανάλογα με το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:

  1. Ατομικό έως 5.000€ και οικογενειακό έως 10.000€, ποσοστό 75%.
  2. Ατομικό έως 10.000€ και οικογενειακό έως 20.000€, ποσοστό 70%.
  3. Ατομικό έως 20.000€ και οικογενειακό από έως 30.000€, ποσοστό 55%
  4. Ατομικό έως 30.000 € και οικογενειακό έως 40.000€, ποσοστό 45%
  5. Ατομικό πάνω από 30.000€ και οικογενειακό πάνω από 40.000€, ποσοστό 40%

  - Σε περίπτωση Ενοικίασης ή Δωρεάν Παραχώρησης της οικίας, το ποσοστό μειώνετε κατά 10% με ελάχιστο ποσοστό επιδότησης το 40%.

  Επίσης, όσοι δεν μπορούν να καλύψουν το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής, μπορούν να επιλέξουν και τραπεζικό δανεισμό, με 100% επιδότηση τόκων, από το πρόγραμμα.


3) Επιλέξιμες Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις
Επιλέξιμες Παρεμβάσεις:
1. Κουφώματα (Πόρτες, Παράθυρα, εξωτερικά Φύλλα, συστήματα Σκίασης)
2. Θερμομόνωση (Εξωτερική, Στέγης, Πλάκας)
3. Σύστημα θέρμανσης/Ψύξης (Καυστήρας Φυσικού αερίου/υγραερίου, αντλίες θερμότητας)
4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (Ηλιακός Θερμοσίφωνας)
5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (Έξυπνα συστήματα διαχείρισης/ελέγχου, αυτοματισμοί)

Άλλες επιλέξιμες Δαπάνες:
- Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιμη δαπάνη,
- Η εργασία που απαιτείται (+ το ΙΚΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη,
- Μελέτες και Άδειες που απαιτούνται είναι επιλέξιμη δαπάνη,
- Κόστος Μηχανικών και Συμβούλων που απαιτούνται είναι επιλέξιμη δαπάνη,


4) Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α) τα 22.500€ για τις δαπάνες των παρεμβάσεων και
β) τα 2.500€ για το σύνολο των λοιπών δαπανών (κόστος συμβούλου, μηχανικού κλπ).


5) Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με Πλήρη/Ψιλή κυριότητα ή Επικαρπία σε επιλέξιμη κατοικία.

Για να είναι επιλέξιμη μία κατοικία θα πρέπει:

  1. Να υφίσταται νόμιμα
  2. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  3. Να έχει ενεργειακή κλάση χαμηλότερη ή ίση με Γ’

Προϋποθέσεις:

  1. Μία αίτηση ανά ΑΦΜ και μία αίτηση ανά κατοικία.
  2. Η κατοικία να μην έχει ενταχθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα εξοικονομώ.
  3. Η κατοικία να αναβαθμιστεί κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κλάσεις. (π.χ. Από Ε → Β)


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1) Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό (που ασχολείται με το πρόγραμμα) ώστε να εκδώσει τα δύο βασικά δικαιολογητικά: Α΄ Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) και Έντυπο Παρεμβάσεων .

2) Θα πρέπει να έχει γίνει Διευθέτηση τυχόν εκκρεμοτήτων Νομιμοποίησης/Τακτοποίησης και στις δηλώσεις Ε1, Ε9 και Ε2 (όπου απαιτείται) να αναγράφεται η σωστή επιφάνεια και ο σωστός αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.


ΒΑΣΙΚA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA

α) Κωδικοί TaxisNet
β) Οικοδομική Άδεια (ή έγγραφο τακτοποίησης, ή άλλο έγγραφο για παλαιά κτίσματα που υφίστανται προ του 1955)
γ) Λογαριασμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
δ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης & Έντυπο Παρεμβάσεων (μαζί με φωτογραφίες με την υφιστάμενη κατάσταση), από τον μηχανικό.
Κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αφορούν κατηγορίες όπως Πολυτεκνική Ιδιότητα κλπ.

Επίσης να ενημερώσουμε ότι απαιτείται να προσκομισθεί και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου. Την διαδικασία για την έκδοσή της, αναλαμβάνει μηχανικός και η δαπάνη επιδοτείται από το πρόγραμμα .
Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου δεν απαιτείται για την υποβολή της αίτησης, αλλά θα χρειαστεί σε επόμενο στάδιο (μετά την έγκριση της αίτησης).


Παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν μαζί μας:
- Τηλεφωνικά: 22530-96600 & 690 915 6570
- Με e-mail: indemktim@gmail.comΠροθεσμία: έως 15/09/2023

error: Content is protected !!