«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»


Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους”, για να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους 20.000 νέοι, ηλικίας από 18 έως 39 ετών.


ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Επιλέξιμες Δαπάνες:

  1. Παρεμβάσεις «Εξοικονομώ για Νέους»

  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
  • Θερμομόνωση
  • Συστήματα Θέρμανσης – Ψύξης
  • Συστήματα Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
  • Smarthome

- Επιλέξιμες για το πρόγραμμα εξοικονομώ, είναι οι δαπάνες που έχουν γίνει μετά την έκδοση του Α’ Π.Ε.Α. και όχι πριν την 01/02/2020.


  2. Παρεμβάσεις «Ανακαινίζω για Νέους»

  • Ανακαίνιση Χώρων Μπάνιου Και Κουζίνας
  • Αντικατάσταση Πόρτας Εισόδου
  • Αντικατάσταση Και Επισκευή Ηλεκτρολογικών Και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  • Αντικατάσταση Και Επισκευή Πατωμάτων
  • Οικιακές συσκευές (ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα)

- Επιλέξιμες για το πρόγραμμα ανακαινίζω, είναι οι δαπάνες που έχουν γίνει μετά την 26/10/2022. .


  3. Λοιπές Δαπάνες:

  • Α’ & Β΄ ΠΕΑ
  • Η.Τ.Κ.
  • Άδειες/Μελέτες
  • Σύμβουλος

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» καλύπτει επιλέξιμες συνολικές δαπάνες έως και 35.000€.

Ποσοστά & Ποσά επιδότησης:

  1. Για παρεμβάσεις «Εξοικονομώ για Νέους»

  • Επιλέξιμος προϋπολογισμός:έως 22.500€
  • Ποσοστό επιδότησης: από 45% έως 90%
  • H ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

  2. Για παρεμβάσεις «Ανακαινίζω για Νέους»

  • Επιλέξιμος προϋπολογισμός: έως 10.000€
  • Ποσοστό επιδότησης: έως 30%
  • H ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000€.

  3. Για Λοιπές Δαπάνες (ΠΕΑ, ΗΤΚ, Άδειες, Σύμβουλος κλπ)

  • Επιλέξιμος προϋπολογισμός: έως 2.500€
  • Ποσοστό επιδότησης: έως 100%

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο «Ανακαινίζω» είναι η ένταξη πρώτα στο «Εξοικονομώ».

Το ποσοστό της επιδότησης για τις δαπάνες των παρεμβάσεων είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία, ως εξής:


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαιούχοι είναι νέοι:

  1. Που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005
  2. Με οικογενειακό εισόδημα:

  • έως 50.000€ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ» και
  • έως 20.000€ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».

  Και ατομικό εισόδημα

  • έως 30.000€ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ» και
  • έως 20.000€ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».

  3. Που είναι:

  • Ιδιοκτήτες του ακινήτου (δικαίωμα πλήρους/ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας), που είτε:
    - χρησιμοποιούν την κατοικία τους για ιδιοκατοίκηση, είτε
    - την εκμισθώσουν / παραχωρούν σε τρίτους, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ για Νέους» ή
  • Ιδιοκτήτες του ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα και ποσοστού 100% για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω για Νέους».

Επιλέξιμες Κατοικίες είναι Μονοκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα:

  1. Που υφίσταται νόμιμα.
  2. Που δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
  3. Που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
  4. Με κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική, βάσει κριτηρίων, όπως:

  1. Εξοικονόμηση ενέργειας προς Κόστος παρεμβάσεων
  2. Εισόδημα ανά Μέλος οικογένειας
  3. Παλαιότητα, Περιοχή και Ενεργειακή κλάση κτιρίου
  4. Ειδικές κατηγορίες Δικαιούχων (Μονογονεϊκή Οικογένεια, ΑμεΑ, Πολύτεκνοι)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Απαραίτητα βήματα πριν την αίτηση:
1) Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό (που ασχολείται με το πρόγραμμα) ώστε να εκδώσει τα δύο βασικά δικαιολογητικά: Α΄ Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) και Έντυπο Παρεμβάσεων.

2) Θα πρέπει να έχει γίνει Διευθέτηση τυχόν εκκρεμοτήτων Νομιμοποίησης/Τακτοποίησης και στις δηλώσεις Ε1, Ε9 και Ε2 (όπου απαιτείται) να αναγράφεται η σωστή επιφάνεια και ο σωστός αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Βασικά Δικαιολογητικά:

  α) Κωδικοί TaxisNet
  β)Οικοδομική Άδεια (ή έγγραφο τακτοποίησης, ή άλλο έγγραφο για παλαιά κτίσματα που υφίστανται προ του 1955)
  γ) Λογαριασμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
  δ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης & Έντυπο Παρεμβάσεων
  ε) Κατά περίπτωση, δικαιολογητικά που αφορούν κατηγορίες όπως Πολυτεκνική Ιδιότητα, Αναπηρία κλπ.

Επίσης, απαιτείται να προσκομισθεί και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, αλλά θα χρειαστεί σε επόμενο στάδιο (μετά την έγκριση της αίτησης) και όχι για την υποβολή της αίτησης. Την διαδικασία αυτή την αναλαμβάνει μηχανικός και η δαπάνη επιδοτείται από το πρόγραμμα.

Προθεσμία Υποβολής: Έως 15/09/2023

error: Content is protected !!