Νέα Δράση LEADER για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου
με Ποσοστό Επιδότησης από 65% έως και 75%! • για Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων, από νέους έως 35 ετών.

  KAI

 • για Εκσυγχρονισμό/Επέκταση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΑΝΆ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ

 • έως 300.000€ για Ίδρυση στον τομέα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
 • έως 200.000€ για Εκσυγχρονισμό στον τομέα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
 • έως 200.000€ για Ίδρυση & Εκσυγχρονισμό στον τομέα: ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ.
 • έως 600.000€ για Εκσυγχρονισμό στον τομέα: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ).

 • Δεν υπάρχει ελάχιστος απαιτούμενος προϋπολογισμός, σε καμία κατηγορία.

ΕΠΙΛΈΞΙΜΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ

 1. Αγορά/Κατασκευή/Βελτίωση Ακινήτου. Είναι επιλέξιμη και η αγορά γης, μέχρι 10% του Π/Υ.
 2. Αγορά Εξοπλισμού (εργαστηρίου, υπολογιστές, φωτοβολταϊκά και πολλά άλλα).
 3. Αγορά Οχημάτων για μεταφορά προϊόντων, μέχρι 10% του Π/Υ ή για εσωτερική μεταφορά.
 4. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.
 5. Αμοιβές Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών & Συμβούλων (για περιβαλλοντική/οικονομική βιωσιμότητα, μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες της αιτήσεως), μέχρι 10% του Π/Υ.
 6. Απόκτηση & Ανάπτυξη Λογισμικού.
 7. Δαπάνες Προβολής & Προώθησης (ιστοσελίδα, διαφήμιση και εκθέσεις), μέχρι 10% του Π/Υ.
 8. Δαπάνες Σύνδεσης (ΔΕΗ, Ύδρευση/Αποχέτευση και Τηλέφωνο).
 9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (κατά παντός κινδύνου) & Αμοιβές προσωπικού (συν ΙΚΑ), αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 10. Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιμος.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπανών επιμέρους κατηγοριών (για όλους του τομείς):

 • έως 100.000€ για άυλες ενέργειες &
 • έως 600.000€ για υποδομές ή/και εξοπλισμό.

Επιπλέον, για τους τομείς ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ, η συνολική επιχορήγηση που θα λάβει μία επιχείρηση, μαζί με όλες τις προηγούμενες ενισχύσεις που έχει λάβει, δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 200.000€.ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΙ

 • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής).
 • Φυσικά πρόσωπα έως 35 ετών, που θέλουν να ιδρύσουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής).
  Για τις νέες επιχειρήσεις η ίδρυση των επιχειρήσεων μπορεί να γίνει και μετά την έγκριση της αιτήσεως!


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται (ή να δραστηριοποιηθούν) στους επιλέξιμους ΚΑΔ, αποκλειστικά εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Οι παρακάτω ΚΑΔ είναι ενδεικτικοί. Υπάρχουν πολλοί άλλοι ΚΑΔ που είναι σχετικοί και θα πρέπει να διευκρινιστεί για το αν είναι επιλέξιμοι ή όχι, διότι μπορεί να υπάρχει κάποιος επιλέξιμος ΚΑΔ που καλύπτει τις ανάγκες μας.

 • Παραγωγή: Κρέατος, Χυμών, Γαλακτοκομικών προϊόντων, Οίνου, Ψωμιού, Σαπουνιού κ.α.
 • Επεξεργασία: Μαλλιού, Δερμάτων κ.α.
 • Κατασκευή: Κεραμικών, Ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, Γεωργικών μηχανημάτων, Επίπλων, Κοσμημάτων, Μουσικών οργάνων, Στρωμάτων κ.α.
 • Υπηρεσίες: Συσκευασίας & Αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, Εκτύπωσης, Φωτογράφισης, Δημιουργίας ιστοσελίδων, Συμβούλου, Γραφίστα, Κτηνίατρου, Φυσιοθεραπευτή, Ψυχολόγου, Γυμναστηρίων, Καθηγητή μουσικής/αθλημάτων/ξένων γλωσσών κ.α.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που αφορούν σε:


ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 1. Δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου, Προϋπολογισμού & Συγκέντρωση Δικαιολογητικών.
 2. Υποβολή Ηλεκτρονικής Αιτήσεως.
 3. Προσκόμιση Φυσικού Φακέλου, με την αίτηση και τα δικαιολογητικά.
 4. Αξιολόγηση Πρότασης & Απόφαση Ένταξης.
 5. Ίδρυση Επιχείρησης ή/και Έναρξη υλοποίησης της πράξης.
 6. Καταβολή πληρωμών. Οι πληρωμές γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί (μέχρι 6 αιτήματα πληρωμής).
 7. Πιστοποίηση και Ολοκλήρωση του έργου.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως 10/11/2023

Παρακαλούμε, όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να λάβουν επιχορήγηση, να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μας το συντομότερο, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την σύνταξη του επιχειρηματικού σας πλάνου και την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά περίπτωση!

Τηλέφωνα: 2253096600 & 6945412818
email: indemespa@gmail.com

error: Content is protected !!