Επιχειρηματικό Πλανο - Business Plan

Ένα από τα βασικότερα, για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση (μικρή ή μεγάλη), είναι να έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο. Σημαντικότερο ίσως και από άλλα αυτονόητα και ίσως για κάποιους πιο σημαντικά (πχ. Χρήματα).


 

Να πούμε εδώ εξ’ αρχής, ότι όλα τα διαθέσιμα προγράμματα (ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ κλπ) είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία που φυσικά πρέπει να αξιοποιήσει κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά είναι βοηθήματα στην επίτευξη του στόχου μας που δεν είναι άλλος από την δημιουργία μίας βιώσιμης και κερδοφόρας επιχείρησης. Διότι αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο, όσο και να βοηθηθεί κάποιος από οποιοδήποτε πρόγραμμα, αργά ή γρήγορα θα παρουσιαστούν προβλήματα τα οποία θα οδηγήσουν στην διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης με οικονομικές και άλλες ζημιές. Οπότε επαναλαμβάνουμε κάθε νέα επιχείρηση θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ένα πλήρες και επαρκώς επεξεργασμένο επιχειρηματικό πλάνο, ώστε να μην βρεθεί προ δυσάρεστων καταστάσεων αλλά αντιθέτως να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ζητήματα που θα προκύψουν, αλλά και να γνωρίζει ότι θα πρέπει να είναι επίσης έτοιμη να αντιμετωπίσει και ζητήματα που δεν δύναται να προβλεφθούν.
Μια συνοπτική δομή ενός γενικού επιχειρηματικού σχεδίου -το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης (μέγεθος, αντικείμενο, τοποθεσία κλπ) - είναι η εξής, με 10 βασικά στοιχεία:

  1. Μέγεθος και τοποθεσία (φυσικής έδρας) επιχείρησης.

  2. Στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου: Ο τίτλος του και μια σύντομη περιγραφή του.

  3. Στόχοι επιχείρησης: Περιγράφονται οι στόχοι της επιχείρησης τα επόμενα έτη και ο σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου

  4. Προϊόν ή υπηρεσία: Αναλυτική περιγραφή των παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προσφέρει η επιχείρηση.

  5. Αγορά: Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εξ’ αρχής η αγορά-στόχος της επιχείρησης.

  6. Διαφήμιση-προβολή: Αναλυτική περιγραφή των δράσεων marketing καθώς και η εμπορική πολιτική για τα προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρείας, αλλά και τυχόν προωθητικές ενέργειες.

  7. Κόστος ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης. Θα πρέπει να υπάρχει καλή γνώση των δαπανών που θα απαιτηθούν για την αρχική λειτουργία της επιχείρησης (οικοδομικές εργασίες, εξοπλισμός, μέσα μεταφοράς κλπ), αλλά και όλων των λειτουργικών δαπανών (ενοίκιο, μισθοδοσία, ΔΕΚΟ, ΕΦΚΑ, λογιστής κλπ)

  8. Πόροι χρηματοδότησης: Εξέταση όλων των διαθέσιμων πόρων: Ιδία κεφάλαια, προγράμματα, τραπεζικός δανεισμός κλπ

  9. Παραγωγική διαδικασία: Θα πρέπει να εξεταστούν ζητήματα αδειοδοτήσεων (αν υπάρχουν). Δεν μπορεί να ξεκινάμε ένα νέο ελαιοτριβείο, και να μην εξετάσουμε τα βήματα και τις δαπάνες για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του. Επιπλέον θα πρέπει να καταγραφούν οι διαδικασίες, και να εξεταστούν τυχόν ζητήματα που θα προκύψουν, που έχουν να κάνουν με την δημιουργία του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας.

  10. Στόχοι-συμπεράσματα: Ακόμη και στην εκκίνηση της σύστασης της επιχείρησης είναι σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και επιπλέον να έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την αναλυτική αποτύπωση όλων των ανωτέρω δεδομένων, να οδηγηθούμε σε όσο το δυνατόν ασφαλή συμπεράσματα που θα προκύπτουν από το επιχειρηματικό μας σχέδιο.

Τέλος είναι πολύ σημαντικό, και αλλάζει θεμελιωδώς το κάθε επιχειρηματικό πλάνο η ομάδα. Αν έχουμε εξ’ αρχής μία ομάδα, αλλάζει η δομή και τα περισσότερα επιμέρους δεδομένα του πλάνου, τα οποία φυσικά δεν δύναται να αναλυθούν περεταίρω εδώ.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε (σχεδόν ως δεδομένο) ότι ακόμη και το καλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο, δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα. Πάντα θα υπάρχουν και απρόβλεπτοι παράγοντες και γι’ αυτό ένα σωστό Business Plan, αυτό που προσφέρει στον επιχειρηματία είναι το να έχει προνοήσει και να προσφέρει τις αντίστοιχες λύσεις για όσα ζητήματα είναι το δυνατόν περισσότερα, ώστε να υπάρχει περιορισμός στα απρόοπτα γεγονός που θα τα καθιστά διαχειρίσιμα.

error: Content is protected !!