ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

1ΔΑ/2023 Δικαστική Αστυνομία : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 500 μόνιμες θέσεις στη Δικαστική Αστυνομία που αφορά το ένστολο προσωπικό. Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και το πτυχίο οποιουδήποτε Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής εχουν και απόφοιτοι Λυκείων και ΙΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται 30 θέσεις του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, 70 θέσεις του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και 400 θέσεις του κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

  • τα όρια ηλικίας είναι από 19-35 ετών
  • άδεια οδήγησης ή μηχανής 50 cc
  • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ύψος πάνω από 1,70 μ. και οι γυναίκες πάνω από 1,60 μ.
  • Για τις κατηγορίες ΔΕ , απαραίτητα προσόντα η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (B2) και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ, απαραίτητα προσόντα η πολύ καλή γνώση της αγγλικής (C1) και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών .

Τέλος, μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι επιτυχόντες υποβάλλονται σε υγειονομικές και αθλητικές εξετάσεις όπως αναφέρονται στα παράρτημα Δ.3.

- ΠΡΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 10/10/2023 έως και 18/10/2023

- Δείτε την προκύρηξη εδώΣΟΧ2/2023 : Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 337 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (5 μήνες) για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων &Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι:

  • ΤΕ Λογιστικού
  • ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
  • ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

- ΠΡΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 9/10/2023 έως και 19/10/2023

- Δείτε την προκύρηξη εδώ

error: Content is protected !!