ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ​

4Κ2023 : Ανακοινώθηκε η προκύρηξη για την πλήρωση 77 μόνιμων θέσεων σε διάφορους φορείς όπως : Δημόσιες, Ιστορικές και Κεντρικές Βιβλιοθήκες ,Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικά Κέντρά Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, Εθνικοί Οργανισμοί Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) κλπ.
Οι θέσεις θα αφορούν Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με ειδικότητες:

 • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
  Βιβλιοθηκονόμοι, Γεωπόνοι, Διοικητικού-Οικονομικού, Κτηνίατροι, Μεταφραστές – Διερμηνείς, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πληροφορικής, Ιατροί, Φιλολογικών Σπουδών

 • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  Βιβλιοθηκονόμοι, Διοικητικού - Λογιστικού, Πληροφορικής, Φωτογραφίας

 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Οδηγοί, Πληροφορικής

 • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
  Κλητήρες, Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

- ΠΡΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

- Δείτε την προκύρηξη εδώ


ΟΑΣΘ : Αναμένεται η έκδοση της προκύρηξη για την πλήρωση 150 θέσεων στον Οργανισμό Αστικών συγκοινωνιων Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις θα αφορούν Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα ΔΕ οδηγών. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών , και οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.
Η δημοσίευση της ανακοίνωσης των προσλήψεων – πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους, θα γίνει αμέσως μετά την έγκρισή της από το ΑΣΕΠ.

Δημοτική Αστυνομία: Στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας μπήκε η προκήρυξη 1.213 ατόμων που θα στελεχώσουν τη Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα. Στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 21ο έως το 35ο έτος της ηλικίας τους, για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και, για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής αστυνομίας το 28ο.
Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, θα ζητούνται ακόμα και ακαδημαϊκά προσόντα όπως:
- η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
- η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
- η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών.

error: Content is protected !!