ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

5Κ/2023: : Ανακοινώθηκε η προκύρηξη για την πλήρωση 775 μόνιμων θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Οι θέσεις θα αφορούν Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με ειδικότητες:
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ , ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΛΠ

- Δείτε την προκήρυξη εδώ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 27/02/2024


1Κ/2024: Ανακοινώθηκε η προκύρηξη που αφορά την πληρωση 1.213 μόνιμων θέσεων για την Δημοτική Αστυνομία.
Οι θέσεις αφορουν κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται ως εξής:
- 208 θέσεις ΠΕ, 218 θέσεις ΤΕκαι 787 θέσεις ΔΕ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1) Η γνώση Η/Υ
2) Η καλή γνώση (Β2) αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και
3) η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β' κατηγορίας ή μηχανής πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων αναμένονται να ανακοινωθούν.

- Δείτε την προκύρηξη ΕΔΩ

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 7/3/2024 ΕΩΣ 26/3/ 2024

ΑΔΜΗΕ: Ανακοινώθηκε η προκήρυξη που αφορά την πληρωση 32 θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου.
Πιο συγκεκριμένα, 28 θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τις εξής ειδικότητες: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι- Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωλόγοι, Πτυχιούχοι Πληροφορικής και Πτυχιούχοι Φυσικής και 4 θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ειδικότητες Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος.

- Δείτε τον Πίνακα Κατανομής ΕΔΩ

- Προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 26/2/2024 έως 11/3/2024

ΣΟΧ 1-24 : Ανακοινώθηκε η προκήρυξη ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1-24 του Υπουργείου Πολιτισμού 1.529 θέσεων σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία σε υπηρεσίες όλης της Χώρας.
Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι επτά (7) μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
• ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
• ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
• ΤΕ Λογιστικού
• ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Για την κατηγορία ΤΕ, σχετικά με το αντικείμενο πτυχία και γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
- Για την κατηγορία ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων απαιτείται η γνώση καλής αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο (B2)
- Για την κατηγορία ΥΕ δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα.

- Δείτε την προκήρυξη εδώ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 10-03-2024 ΕΩΣ 20-03-2024


error: Content is protected !!