Φορολογικες Υπηρεσίες

Σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες μας αλλά και εταιρείες του χώρου που παρέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία (EPSILONET, Prosvasis ), προσφέρουμε ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για την οργάνωση και υποστήριξη του πελάτης μας. Άμεσα επίκειται η ηλεκτρονική τιμολόγηση όλων των επιχειρήσεων, (το κάθε παραστατικό είτε αυτό αφορά πώληση αγαθού, είτε παροχή υπηρεσιών θα εκδίδεται ηλεκτρονικά) δείτε εδώ

 

Εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης και παρέχουμε γενική και προσωποποιημένη πληροφόρηση (όπως επιθυμεί ο πελάτης) ώστε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθούμε.

Οι λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες:
Α) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ
Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βασικές Παροχές
- Τήρηση, Παρακολούθηση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
- Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
- Τήρηση µισθοδοσίας επιχειρήσεων
- Συµβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νοµοθεσίας
- Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο
- (∆.Ο.Υ., ΕΦΚΑ, ΓΕ.ΜΗ., κλπ φορείς του δημοσίου)
Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση που παρέχουμε μπορεί να αποτελέσει ισχυρό επιχειρηματικό εργαλείο ειδικά σε µια εποχή συχνών αλλαγών της φορολογικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.

error: Content is protected !!