Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Το πρόγραμμα θα παρέχει μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ως κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


Το πρόγραμμα, αφορά επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, στον κλάδο της εστίασης. Είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις franchise.

- Το ποσό της επιδότησης που θα λάβει η κάθε επιχείρηση, είναι έως και 7% του ετησίου κύκλου εργασιών (2019).

- Δικαιούχοι είναι και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή 2020 και το ποσό της επιδότησης που θα λάβουν είναι έως και 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

- Το μέγιστο ποσό επιδότησης ορίζεται σε 100.000 €/ΑΦΜ.

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων είναι:

1) Να έχουν επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, συγκεκριμένα οι ΚΑΔ:

- 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

- 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

- 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης

- 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.


2) Να έχουν μείωση του ετησίου κύκλου εργασιών 2020 σε σχέση με αυτόν του 2019 τουλάχιστον 30%.

- Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. (για το 2020, όσες μέρες υπήρχε η λειτουργία και το 2019).

- Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.


3) Να είναι υπόχρεες σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός: 330.000.000 €

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 (30/7/2021).

- Η αξιολόγηση είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο και την έγκριση της αίτησης.


error: Content is protected !!