ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01-10-2021

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Με βάσει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ξεκίνησε από την 01 Οκτωβρίου 2021 (κατόπιν αρκετών παρατάσεων), η διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να εκδίδουν όλα τα τιμολόγιά τους με ηλεκτρονικό τρόπο και να τηρούν επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο τα λογιστικά βιβλία τους.


Και όταν λέμε όλες οι επιχειρήσεις εννοούμε και τους αγρότες (όχι όσοι είναι στο ειδικό καθεστώς), αλλά και κάθε άλλη μικρή ή μεγάλη επιχείρηση που έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία, ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριότητας, αν απασχολεί προσωπικό κλπ. Μόνο για κάποιες επιχειρήσεις με μικρό τζίρο (και άλλες προϋποθέσεις) η έναρξη της υποχρέωσης είναι την 01 Νοεμβρίου 2021.

Όμως, γνώμη μας είναι, ότι θα πρέπει και αυτές οι επιχειρήσεις να κάνουν τη διαδικασία από τώρα, ώστε αφενός να προετοιμαστούν κατάλληλα, και αφετέρου λόγω του ότι το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, αποτελεί ένα φορολογικό δεδομένο που συνδέεται άρρηκτα με την υποβολή του 4ου τριμήνου δήλωσης ΦΠΑ. Οπότε δεν είναι σωστό (και για την επιχείρηση και για το γραφείο που την εξυπηρετεί), το διάστημα αυτό κάποια παραστατικά να είναι χειρόγραφα και κάποια ηλεκτρονικά, και θα πρέπει να αποφευχθούν κινήσεις που μπορεί να επιφέρουν ταλαιπωρία στις διαδικασίες, λάθη ή/και πρόστιμα κλπ.

Η διαδικασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων, μπορεί στην αρχή για κάποιες επιχειρήσεις να φαίνεται «δύσκολη», και όντως να προκύψουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες οι οποίες όμως μπορεί να λυθούν. Γίνεται για συγκεκριμένους λόγους και σε σύντομο χρονικό διάστημα και η επιχείρηση θα είναι ωφελημένη: Ένα άμεσο και σημαντικό όφελος που θα προκύψει είναι το ότι μπορεί να υπάρχει μια άμεση εικόνα (οποιαδήποτε χρονική στιγμή), όλων των φορολογικών δεδομένων της επιχείρησης και ο επιχειρηματίας μέσα από μία σωστή και τακτική επαφή με το γραφείο που τηρεί τα βιβλία του, να έχει προγραμματίσει τις κινήσεις που θα μπορεί και πρέπει να κάνει, ώστε να μειωθούν τυχόν φόροι που θα προκύψουν, όπως ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος.

Δυστυχώς είναι συχνό το φαινόμενο να ακούγονται σχολιασμοί όπως: «μου βγήκε να πληρώσω τόσο ΦΠΑ!» ή «ο φόρος εισοδήματος της χρονιάς βγήκε τόσο», ή/και το σύνηθες «ο λογιστής μου δεν με ενημέρωσε!».

Έχοντας λοιπόν μία άμεση εικόνα σε πραγματικό χρόνο, των δαπανών αλλά και των εσόδων της επιχείρησης είναι δεδομένο ότι μπορεί να γίνει ένας καλύτερος προγραμματισμός που θα μειώσει τους φόρους που θα κληθεί να καταβάλλει η επιχείρηση. Απαιτείται βέβαια και σωστή επικοινωνία και από τις δύο πλευρές.

Β) ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ:

1. Να προμηθευτούν ειδικό πρόγραμμα καταχώρησης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Μέσω του προγράμματος αυτού θα εκδίδουν όλα τα παραστατικά τους ηλεκτρονικά (είτε έχουμε τιμολόγιο, είτε απλή απόδειξη), αλλά και να κάνουν λήψη όσων τιμολογίων εκδίδουν άλλες επιχειρήσεις για λογαριασμό τους.
Να πούμε εδώ ότι η διαδικασία αυτή αφορά το σύνολο των παραστατικών, ανεξάρτητα αν ένα τιμολόγιο αφορά προμήθεια εμπορεύματος, δαπάνη, πάγιο εξοπλισμό κλπ.
Επίσης αν ένα τιμολόγιο δεν έχει εκδοθεί με τον σωστό τρόπο, δεν θα μπορεί ο λήπτης να το καταχωρήσει στα έξοδά του.

2. Να διαβιβάζει και να λαμβάνει (μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο) όλα τα τιμολόγια και να τηρεί και να ενημερώνει (μέσω αυτής της διαδικασίας) τα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της κάθε επιχείρησης:

α) Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών Εσόδων-Εξόδων.

β) Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών (προμήθεια, δαπάνη, πάγιο κλπ)

γ) Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου (EPSILON NET, PROSVASIS κλπ). Βέβαια για κάποιες επιχειρήσεις με μικρό τζίρο και αριθμό παραστατικών, που δεν έχουν και περεταίρω ανάγκες όπως για παράδειγμα τήρηση αποθήκης, μπορεί η διαδικασία αυτή να γίνει και μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ η οποία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

Γ) ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ:

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους γίνεται η διαδικασία αυτή είναι:

α) Να εξαλειφθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό ζητήματα απάτης με τριγωνικές ή άλλες «εικονικές» συναλλαγές, να εξαλειφθούν τα πλαστά τιμολόγια και κάθε άλλη παράνομη διαδικασία που επιφέρει φοροδιαφυγή και έχει ως αποτέλεσμα τη μη απόδοση ΦΠΑ και άλλων φόρων.

β) Επίσης τα Ηλεκτρονικά Βιβλία θα αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Μέσα από την σωστή τήρησή τους, θα απαλλαγεί ο επιχειρηματίας από ζητήματα που δεν θα έπρεπε να τον απασχολούν και θα μπορεί να επικεντρώσει τον χρόνο του και την ενέργειά του, σε ζητήματα πολύ σημαντικότερα για τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, όπως το πώς θα την αναπτύξει περεταίρω.

Είναι εύλογο ότι θα υπάρχουν τεχνικά ή και άλλα ζητήματα, ειδικά στην αρχή. Όμως αν η κάθε επιχείρηση κινηθεί σωστά, αυτά θα επιλυθούν και άμεσα η κάθε επιχείρηση θα έχει και οφέλη (περιγράφηκαν και παραπάνω).

γ) να οδηγήσει σε διευκόλυνση του πολυδαίδαλου συστήματος της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και να εξαλειφθούν υποχρεώσεις, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ) και άλλες.

δ) Τέλος, να εδραιώσουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργήσουν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και να διευκολυνθούν οι συνεπείς επιχειρήσεις στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται όπως επιστροφή ΦΠΑ.


Μπορείτε να δείτε και ένα μικρό βίντεο της ΑΑΔΕ, εδώ: https://www.aade.gr


Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας:
Τηλέφωνο: 2253096600 κ 6945412818 ή μέσω e-mail: indem2021@gmail.com

Τα στοιχεία που απαιτούνται από την κάθε επιχείρηση είναι:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KAI ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

error: Content is protected !!