Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud υπηρεσίες της Microsoft

Νέο δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την Microsoft.

Προϋποθέσεις :

1) Ενεργό δελτίο ανεργίας στις 07/02/2022
2) Ηλικία από 18 έως 45 ετών
3) Απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4) Γνώσεις Αγγλικής επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας (Lower)

Με Προτεραιότητα σε απόφοιτους σχολών:

1) Πληροφορικής
2) Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής κατεύθυνσης
3) Λοιπών κατευθύνσεων

Το πρόγραμμα αφορά 1000 θέσεις εκπαιδευόμενων, οι οποίοι μετά την κατάρτιση, θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης και θα έχουν δυνατότητα να αποκτήσουν Πιστοποίηση Microsoft σε ένα από τα εξής:

1) Microsoft Azure Fundamentals
2) Microsoft Azure Data Fundamentals
3) Microsoft 365 Fundamentals
4) Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals
5) Microsoft Azure AI Fundamentals.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Τίτλος Σπουδών
2) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Γνώσης Αγγλικής γλώσσας
3) Κωδικοί TaxisNet ή/και ΟΑΕΔ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως 20 Φεβρουαρίου 2022

error: Content is protected !!